• - Securitatea Muncii -
 • Evaluarea riscurilor pentru fiecare loc de munca
 • Masuri tehnice, organizatorice si sanitare pe locuri de munca
 • Elaborarea si actualizarea periodica a planului de prevenire
  si protectie
 • Realizarea documentatiei de securitate si sanatate in munca
 • Instruirea si testarea personalului in domeniul SSM-PSI
 • Masuri organizatorice si proceduri privind prevenirea si stingerea
  incendiilor
 • Modalitati de actiune in diferite situatii de urgenta
Link-uri:

 
Home
Contact
About Us